Thông tư 13/2018/TT-NHNN về kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại

Thông tư 13/2018/TT-NHNN về kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại

Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 13/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 18/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Ngày công báo: 17/06/2018 Số công báo: Từ số 711 đến số 712
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối tượng áp dụng

  • Ngân hàng thương mại bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
  • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 13/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.
  • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các quy định về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn tại Chương V Thông tư này kể từ ngày 01/01/2021.
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
  • a) Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Thông tư này quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)”.

  • b) Sửa đổi cụm từ “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” thành “tổ chức tín dụng” tại Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/13.2018.TT-NHNN.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 13/2018/TT-NHNN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment