Thông tư 14/2018/TT-BCA về sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của Lực lượng cảnh vệ

Thông tư 14/2018/TT-BCA về sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của Lực lượng cảnh vệ

Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng giấy bảo vệ đặc biệt của Lực lượng cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ công an ban hành.

Số hiệu: 14/2018/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 18/06/2018 Số công báo: Từ số 715 đến số 716
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt; đối tượng, thẩm quyền, thủ tục cấp, đổi, cấp lại Giấy bảo vệ đặc biệt; giao, thu hồi, quản lý, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt; quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng được giao Giấy bảo vệ đặc biệt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt.

Nguyên tắc cấp, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt

  • Giấy bảo vệ đặc biệt là giấy do Bộ trưởng Bộ Công an cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này để thực hiện công tác cảnh vệ. Thời hạn sử dụng của Giấy bảo vệ đặc biệt là 5 năm, kể từ ngày ký.
  • Việc cấp, đổi, cấp lại, giao, thu hồi, tiêu hủy, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt phải tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Giấy bảo vệ đặc biệt chỉ được sử dụng để thực hiện công tác cảnh vệ. Khi sử dụng, sĩ quan cảnh vệ Công an nhân dân xuất trình Giấy bảo vệ đặc biệt cùng Giấy Chứng minh Công an nhân dân, sĩ quan cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng xuất trình Giấy bảo vệ đặc biệt cùng Giấy Chứng minh sĩ quan.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 14/2018/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BCA ngày 06 /02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/14.2018.TT-BCA.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 14/2018/TT-BCA” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment