Thông tư 14/2018/TT-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Thông tư 14/2018/TT-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Số hiệu: 14/2018/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: 12/12/2018
Ngày công báo: 03/11/2018 Số công báo: Từ số 1021 đến số 1022
Tình trạng: Còn hiệu lực

Những hành vi đấu giá viên không được làm

Ngày 16/10/2018, Thông tư 14/2018/TT-BTP được ban hành, trong đó quy định những hành vi mà đấu giá viên không được làm sau đây:–  Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ hoặc kết quả đấu giá.

– Đưa, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích từ người có tài sản đấu giá để làm sai lệch kết quả.

– Thông đồng, móc nối, nhận, đòi hỏi tiền, lợi ích từ người tham gia đấu giá để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá.

– Có hành vi hạn chế người tham gia đấu giá không đúng quy định, sách nhiễu, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá.

– Tiết lộ thông tin về người tham gia đấu giá, giá mà người tham gia đấu giá đã trả trước khi công bố kết quả trong trường hợp cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, trừ trường hợp có quy định khác.

– Phân biệt đối xử giữa những người tham gia đấu giá.

– Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân, đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần đối với những người đang tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn;

– Thông đồng với người tập sự để báo cáo sai sự thật, báo cáo khống về kết quả tập sự;

– Lợi dụng tư cách là đấu giá viên hướng dẫn để buộc người tập sự làm những việc trái quy định.

Thông tư 14/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Hiệu lực thi hành

Thông tư 14/2018/TT-BTP .

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/14.2018.TT-BTP.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 14/2018/TT-BTP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment