Thông tư 142/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư 142/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Số hiệu: 142/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/09/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 05/11/2016 Số công báo: Từ số 1155 đến số 1156
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 142/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tổ chức thu phí và người nộp phí

  • Các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải nộp phí thẩm định theo quy định của Thông tư này.
  • Cục Quản lý giá trực thuộc Bộ Tài chính thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Quản lý và sử dụng phí

Tổ chức thu phí được để lại 75% tổng số tiền phí thu được; để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Điều khoản thi hành

Thông tư 142/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/142.2016.TT-BTC.Asklaw-1.doc” text=”Download: Thông tư 142/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment