Thông tư 149/2015/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư 149/2015/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Số hiệu: 149/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: 07/11/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh
Thông tư 149/2015/TT-BTC quy định việc quản lý sử dụng và khai thác Ph
n mm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (sau đây gọi tt là Phần mềm).

Đối tượng áp dụng

1. Bộ Tài chính.

2. Bộ Nông nghip và Phát trin nông thôn.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức; cá nhân được Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trc thuc Trung ương giao quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 11 năm 2015.

2. Thông tư này bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 19 Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

3. Trong trường hp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổibổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đi, bổ sung, thay thế đó.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện Thông tư này.

5. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phn ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/149.2015.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 149/2015/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment