Thông tư 150/2010/TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí

Thông tư 150/2010/TT-BTC về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí

Số hiệu: 150/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: 11/11/2010
Ngày công báo: 17/10/2010 Số công báo: Từ số 595 đến số 596
Tình trạng: Còn hiệu lực

Đối tượng và phạm vi áp dụng của Thông tư 150/2010/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Báo) có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (sau đây gọi là Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động) và các Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (sau đây gọi là Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).

Tổ chức thực hiện

  • Thông tư 150/2010/TT-BTC có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, riêng nội dung hướng dẫn về thuế TNDN được áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2010 trở đi.
  • Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/150.2010.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 150/2010/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment