Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Nghị định quy định về thuế

Số hiệu: 151/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: 15/11/2014
Ngày công báo: 08/11/2014 Số công báo: Từ số 975 đến số 976
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản:

Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

  • Sửa đổi, bổ sung Điều 6, 7, 8, 9, 18, 20 và Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4, 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
  • Sửa đổi, bổ sung Điều 2, 26 và Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;
  • Sửa đổi Điều 10, 11, 12, 16, 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/151.2014.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 151/2014/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment