Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Số hiệu: 152/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: 01/01/2012
Ngày công báo: 12/12/2011 Số công báo: Từ số 619 đến số 620
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 152/2011/TT-BTC

Thông tư này quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Người nộp thuế

  • Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế;
  • Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

– Người nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là người nộp thuế bảo vệ môi trường, không phân biệt hình thức nhận uỷ thác nhập khẩu và xuất giao trả hàng cho người uỷ thác hay nhận uỷ thác nhập khẩu.

– Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sản xuất, nhận gia công đồng thời nhận uỷ thác bán hàng hoá vào thị trường Việt Nam là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận gia công nhưng không nhận uỷ thác bán hàng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao gia công là người nộp thuế bảo vệ môi trường khi xuất, bán hàng hoá tại Việt Nam.

– Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 152/2011/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/152.2011.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 152/2011/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment