Thông tư 156/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư 156/2016/TT-BTC về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Số hiệu: 156/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 21/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 16/11/2016 Số công báo: Từ số 1179 đến số 1180
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 156/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Người nộp phí

Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 156/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/156.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 156/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment