Thông tư 157/2016/TT-BTC về phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tư 157/2016/TT-BTC về phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Số hiệu: 157/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 24/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 27/11/2016 Số công báo: Từ số 1209 đến số 1210
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 157/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, cung cấp bản sao giấy tờ, tài liệu; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, cung cấp bản sao giấy tờ, tài liệu; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 157/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự; Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/157.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 157/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment