Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước

Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước

Số hiệu: 16/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành: 22/10/2019 Ngày hiệu lực: 09/12/2019
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Chưa có hiệu lực

Tín phiếu NHNN có mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng từ 09/12/2019

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo đó:– Tín phiếu NHNN có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng (quy định hiện hành, tín phiếu NHNN có mệnh giá là tối thiểu là 100 triệu đồng và các mức mệnh giá bằng bội số của 100 triệu đồng).

– Thời hạn tín phiếu NHNN do NHNN quyết định và không vượt quá 364 ngày (hiện hành, là có thời hạn dưới 1 năm)

– Tín phiếu NHNN được phát hành dưới hình thức ghi sổ (hiện hành, có thể phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ).

– Tín phiếu NHNN được phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu NHNN đến hạn thanh toán.

Thông tư 16/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019, thay thế Quyết định 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nưc) phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

 Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/16.2019.TT-NHNN.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 16/2019/TT-NHNN” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment