Thông tư 162/2016/TT-BTC về phí thư viện áp dụng tại thư viện quốc gia

Thông tư 162/2016/TT-BTC về phí thư viện áp dụng tại thư viện quốc gia

Số hiệu: 162/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 27/11/2016 Số công báo: Từ số 1209 đến số 1210
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 162/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu đọc tài liệu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; tổ chức thu phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu đọc tài liệu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam phải nộp phí thư viện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này

Hiệu lực thi hành

Thông tư 162/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thay thế Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/162.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 162/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment