Thông tư 170/2016/TT-BQP vê cấp bậc quân hàm QN chuyên nghiệp

Thông tư 170/2016/TT-BQP vê cấp bậc quân hàm QN chuyên nghiệp

Số hiệu: 170/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang
Ngày ban hành: 30/10/2016 Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Ngày công báo: 17/11/2016 Số công báo: Từ số 1181 đến số 1182
Tình trạng: Còn hiệu lực
Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm khi bị kỷ luật hạ bậc lương; thủ tục, thẩm quyền nâng lương, hạ lương, thăng, giáng cấp bậc quân hàm, loại, nhóm, hạng đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 

1. Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, xếp lương, phong thăng cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp

– Thông tư số 170/2016 quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương quân nhân chuyên nghiệp như sau:
+ Thiếu úy với hệ số lương dưới 3,95;
+ Trung úy với hệ số lương từ 3,95 đến dưới 4,45;
+ Thượng úy với hệ số lương từ 4,45 đến dưới 4,90;
+ Đại úy với hệ số lương từ 4,90 đến dưới 5,30;
+ Thiếu tá với hệ số lương từ 5,30 đến dưới 6,10;
+ Trung tá với hệ số lương từ 6,10 đến dưới 6,80;
+ Thượng tá với hệ số lương 6,80 trở lên;
– Theo Thông tư 170/TT-BQP, việc xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp căn cứ vào vị trí chức danh; trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; mức lương hiện hưởng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật hạ bậc lương theo Thông tư số 170

– Quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật hạ bậc lương thì căn cứ bậc lương bị hạ xuống và cấp bậc quân hàm tương ứng theo Điều 4 Thông tư 170/2016 để giáng cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.
– Việc xếp lương quân nhân chuyên nghiệp khi bị kỷ luật hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm được Thông tư số 170/BQP quy định như sau:
+ Trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương đủ căn cứ số bậc lương bị hạ xuống để xếp bậc lương quân nhân chuyên nghiệp mới cùng nhóm, loại quân nhân chuyên nghiệp.
+ Trường hợp bị kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm thì căn cứ cấp bậc quân hàm bị giáng xuống để xếp mức lương có hệ số cao nhất của cấp bậc quân hàm bị giáng cùng nhóm, loại quân nhân chuyên nghiệp.
+ Theo Thông tư 170, nếu quân nhân đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung mà bị kỷ luật thì không được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và xếp lương theo quy định trên.

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, phong, thăng cấp bậc quân hàm; hạ bậc lương, loại, nhóm, hạng, giáng cấp bậc quân hàm và cho thôi phục vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

– Thông tư số 170/BQP quy định cụ thể thẩm quyền nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, hạ bậc lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quân nhân chuyên nghiệp trong ngạch dự bị; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là cán bộ.
– Hồ sơ thực hiện thủ tục gồm: Văn bản đề nghị người chỉ huy đơn vị; danh sách được đề nghị nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng và bản sao các tài liệu liên quan.
– Thời gian thực hiện nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, hạ bậc lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm là tháng 7 hằng năm.
Thông tư 170/2016/TT-BQP có hiệu lực ngày 15/12/2016.
[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/170.2016.TT-BQP.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 170/2016/TT-BQP” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment