Thông tư 172/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Thông tư 172/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Số hiệu: 172/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/10/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 14/12/2016 Số công báo: Từ số 1233 đến số 1234
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 172/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Đối tượng áp dụng

  • Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; nhà thầu nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.
  • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 172/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/172.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 172/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment