Thông tư 182/2016/TT-BTC về phí thăm quan di tích lịch sử dinh độc lập

Thông tư 182/2016/TT-BTC về phí thăm quan di tích lịch sử dinh độc lập

Số hiệu: 182/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 16/01/2017 Số công báo: Từ số 57 đến số 58
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 182/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thăm quan; tổ chức thu phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập là người nộp phí thăm quan theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 182/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, công khai chế độ thu phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/182.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 182/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment