Thông tư 183/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy

Thông tư 183/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy

Số hiệu: 183/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 26/12/2016 Số công báo: Từ số 1257 đến số 1258
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 183/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy; cơ quan nhà nước cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

Người nộp lệ phí

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu lệ phí

Cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa có thẩm quyền cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy là tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 183/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực đo lường chất lượng.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/183.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 183/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment