Thông tư 184/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông

Thông tư 184/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông

Số hiệu: 184/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 30/12/2016 Số công báo: Từ số 1279 đến số 1280
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 184/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 184/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/184.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 184/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment