Thông tư 185/2016/TT-BTC về phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Thông tư 185/2016/TT-BTC về phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Số hiệu: 185/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 09/01/2017 Số công báo: Từ số 21 đến số 22
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 185/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Người nộp phí và tổ chức thu phí

  • Người nộp phí là các tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
  • Tổ chức thu phí là Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kê khai, nộp phí

Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định chậm nhất là năm (05) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ. Phí thẩm định nộp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 185/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/185.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 185/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment