Thông tư 186/2016/TT-BTC về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Thông tư 186/2016/TT-BTC về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Số hiệu: 186/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 03/12/2016 Số công báo: Từ số 1221 đến số 1222
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 186/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đối với cây trồng.

Người nộp phí và tổ chức thu phí

  • Người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đối với cây trồng.
  • Tổ chức thu phí là Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mức thu phí

Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen là 70.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Điều kiện thi hành

Thông tư 186/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/186.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 186/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment