Thông tư 187/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Thông tư 187/2016/TT-BTC về phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Số hiệu: 187/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 16/12/2016 Số công báo: Từ số 1235 đến số 1236
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 187/2016/TT-BTC

  • Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và thu phí.

Tổ chức thu và người nộp phí

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cung cấp dữ liệu viễn thám quốc gia phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.
  • Tổ chức thu phí gồm: Đài Viễn thám Trung ương, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám thuộc Cục Viễn thám Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường; cơ quan được giao cung cấp dữ liệu viễn thám quốc gia theo quy định của pháp luật.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 70/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/187.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 187/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment