Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư

Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư

Thông tư 19/2013/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư

Số hiệu: 19/2013/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2013 Ngày hiệu lực: 15/01/2014
Ngày công báo: 28/12/2013 Số công báo: Từ số 995 đến số 996
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư 19/2013/TT-BTP quy định về việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, quản lý, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Thông tư này áp dụng đối với người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

Trách nhiệm quản lý việc tập sự hành nghề luật sư

Đoàn luật sư có trách nhiệm giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Thông tư này.

Căn cứ vào quy định của Thông tư này và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các Đoàn luật sư giám sát việc tập sự hành nghề luật sư.

Cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư thực hiện quản lý nhà nước về tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2013/NĐ-CP); kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014 và thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/19_2013_TT_BTP_Asklaw.docx” text=”Download:Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư” viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment