Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT về lập báo cáo thẩm định khi tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT về lập báo cáo thẩm định khi tổ chức lựa chọn nhà thầu

Số hiệu: 19/2015/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 27/11/2015 Ngày hiệu lực: 15/01/2016
Ngày công báo: 15/12/2015 Số công báo: Từ số 1191 đến số 1192
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT

Thông tư này quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại khoản 1 Điều này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/19.2015.TT-BKHĐT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment