Thông tư 191/2016/TT-BTC về phí thẩm định đánh gia trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thông tư 191/2016/TT-BTC về phí thẩm định đánh gia trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Số hiệu: 191/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 16/12/2016 Số công báo: Từ số 1235 đến số 1236
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 191/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí

  • Người nộp phí, lệ phí bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản phải nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản;

– Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản khi trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản phải nộp phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.

  • Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 191/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế các văn bản sau:

  • Thông tư số 129/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
  • Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/191.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 191/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment