Thông tư 197/2016/TT-BTC về phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Thông tư 197/2016/TT-BTC về phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Số hiệu: 197/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 04/01/2017 Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 197/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Cơ quan nhà nước khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho các mục đích sau đây thì không phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này:

  • Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận.
  • Phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia.
  • Trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp trung ương.
  • Phục vụ hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xét xử.
  • Phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thu phí khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 197/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/197.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 197/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment