Thông tư 198/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

Thông tư 198/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

Số hiệu: 198/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 07/12/2016 Số công báo: Từ số 1227 đến số 1228
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 198/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa bao gồm:

  • Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.
  • Phí thẩm tra, thẩm định công bố cảng thủy nội địa, cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa.
  • Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
  • Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thủy nội địa; trừ đăng ký, cấp biển cho phương tiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (không sử dụng vào hoạt động kinh tế).
  • Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện thủy nội địa.

Lệ phí trong lĩnh vực đường sắt bao gồm:

  • Lệ phí cấp giấy phép lái tàu.
  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí

Hiệu lực thi hành

Thông tư 198/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/198.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 198/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment