Thông tư 201/2016/TT-BTC về phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Thông tư 201/2016/TT-BTC về phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Số hiệu: 201/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/12/2016 Số công báo: Từ số 1239 đến số 1240
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 201/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp và quản lý phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

Người nộp phí, lệ phí

Cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đề nghị sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân và được đơn vị này sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì phải nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 201/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 32/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân và Thông tư số 29/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/201.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 201/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment