Thông tư 211/2016/TT-BTC về phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Thông tư 211/2016/TT-BTC về phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Số hiệu: 211/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 04/01/2017 Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 211/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí.

Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến tác giả phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 211/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/211.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 211/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment