Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định về phí thi hành án dân sự

Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định về phí thi hành án dân sự

Số hiệu: 216/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 30/12/2016 Số công báo: Từ số 1279 đến số 1280
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 216/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí thi hành án dân sự và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại phải nộp phí thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 216/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/216.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 216/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment