Thông tư 217/2016/TT-BTC về phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Thông tư 217/2016/TT-BTC về phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Số hiệu: 217/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 19/12/2016 Số công báo: Từ số 1241 đến số 1242
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 217/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân đối với trường hợp cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận không có tiền án.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 217/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu lệ phí cấp giấy xác nhận không tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại:

  • Luật phí và lệ phí;
  • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính;
  • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/217.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 217/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment