Thông tư 220/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề Luật sư

Thông tư 220/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề Luật sư

Số hiệu: 220/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 19/12/2016 Số công báo: Từ số 1241 đến số 1242
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 220/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 220/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam và Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2015 sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/220.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 220/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment