Thông tư 229/2016/TT-BTC về lệ phí đăng ký, cấp biên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 229/2016/TT-BTC về lệ phí đăng ký, cấp biên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Số hiệu: 229/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 17/12/2016 Số công báo: Từ số 1237 đến số 1238
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 229/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là phương tiện giao thông).

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan công an cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông, tổ chức thu lệ phí và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Thông tư này không áp dụng đối với việc đăng ký, cấp biển xe chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (do cơ quan giao thông cấp giấy đăng ký) và xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 229/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2013.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/229.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 229/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment