Thông tư 23/2017/TT-BYT về khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em

Thông tư 23/2017/TT-BYT về khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em

Thông tư 23/2017/TT-BYT hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Số hiệu: 23/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 15/05/2017 Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 23/2017/TT-BYT hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em.

Đối tượng điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Trẻ em từ khi sinh đến dưới 16 tuổi;
  • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập có cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tư vấn chăm sóc sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em;
  • Các cơ sở khác có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em;
  • Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em.

Điều khoản thi hành

Thông tư 23/2017/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/23.2017.TT-BYT.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 23/2017/TT-BYT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment