Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố , tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố , tai nạn giao thông đường sắt

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố , tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố , tai nạn giao thông đường sắt

Số hiệu: 23/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 02/06/2018 Số công báo: Từ số 663 đến số 664
Tình trạng: Còn hiệu lực

Quy trình xử lý tin báo tai nạn giao thông đường sắt

Ngày 04/5/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.Theo đó, quy trình báo tin và xử lý tin báo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị gồm:

Khi có sự cố , tai nạn xảy ra lái tàu hoặc nhân viên hỗ trợ an toàn phải báo ngay cho nhân viên điều độ chạy tàu.

Nhân viên điều độ chạy tàu phải báo ngay cho những tổ chức, cá nhân sau:

– Các ga hai đầu khu gian;

– Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị.

Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị phải báo ngay cho những tổ chức, cá nhân sau:

– Cơ quan công an nơi gần nhất;

– Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp xảy ra tai nạn chết người và trong các trường hợp cần sự phối hợp của UBND các cấp) và các đơn vị có liên quan.

Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị quy định việc báo sự cố giao thông đường sắt gây ra không phải dừng tàu, không bế tắc chính tuyến, không ảnh hưởng đến biểu đồ chạy tàu.

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, nội dung và biện pháp giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; việc phân tích, thống kê và báo cáo sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải đường sắt.

 

Give a Comment