Thông tư 230/2016/TT-BTC về phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định kỹ thuật tàu cá

Thông tư 230/2016/TT-BTC về phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định kỹ thuật tàu cá

Số hiệu: 230/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 11/01/2017 Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 230/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 230/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/230.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 230/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment