Thông tư 231/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Thông tư 231/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Số hiệu: 231/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 04/01/2017 Số công báo: Từ số 5 đến số 6
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 231/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 231/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/231.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 231/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment