Thông tư 236/2016/TT-BTC về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt

Thông tư 236/2016/TT-BTC về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt

Số hiệu: 236/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 11/01/2017 Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 236/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt vận hành trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Đối tượng áp dụng

  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan đăng kiểm thực hiện việc thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện đường sắt chịu trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho cơ quan đăng kiểm theo quy định tại Thông tư này.
  • Cơ quan đăng kiểm là cơ quan thực hiện việc kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện đường sắt.
  • Tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 236/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/236.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 236/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment