Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 24/2011/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: 14/02/2012
Ngày công báo: 28/01/2012 Số công báo: Từ số 133 đến số 134
Tình trạng: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL

  1. Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08/2009/NĐ-CP).
  2. Việc hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP.

Nguyên tắc khen thưởng và hoàn trả thiệt hại

Nguyên tắc khen thưởng:

  1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể, cá nhân; việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân không bắt buộc theo trình tự từ hình thức khen thưởng thấp đến hình thức khen thưởng cao, thành tích đạt tới đâu khen thưởng tới đó. Những thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn;
  2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
  3. Đảm bảo thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
  4. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Việc hoàn trả giá trị tài sản bị thiệt hại cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình phải thực hiện đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Thông tư này.

Điều khoản thi hành Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2012.
  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/24_2011_TT-BVHTTDL_133857.doc” text=”Download: Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment