Thông tư 24/2014/TT- BTNMT về hồ sơ địa chính

Thông tư 24/2014/TT- BTNMT về hồ sơ địa chính

Số hiệu 24/2014/TT-BTNMT Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ tài nguyên và môi trường Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành 19/05/2014 Ngày có hiệu lực 05/07/2014
Ngày công báo 05/07/2014 Tình trạng Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 24/2014/TT- BTNMT quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Đối tượng áp dụng

  • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp; Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là công chức địa chính cấp xã).
  • Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư 24/2014/TT- BTNMT thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/24_2014_TT-BTNMT_236560-1.doc” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment