Thông tư 24/2018/TT-BGTVT về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vân tải đường sắt

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vân tải đường sắt

Số hiệu: 24/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 07/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 17/05/2018 Số công báo: Từ số 583 đến số 584
Tình trạng: Còn hiệu lực

 Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 24//2018/TT-BGTVT

Thông tư này quy định việc xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư.

Đối tượng áp dụng biu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có ni ray với đường sắt quốc gia; điều hành giao thông vận tải đường sắt trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, công b biu đồ chạy tàu và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/24.2018.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 24/2018/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment