Thông tư 244/2016/TT-BTC về phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Thông tư 244/2016/TT-BTC về phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Số hiệu: 244/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 21/12/2016 Số công báo: Từ số 1243 đến số 1244
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 244/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nộp và tổ chức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 244/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/244.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 244/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment