Thông tư 25/2018/TT-BGTVT về đường ngang vfa cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT về đường ngang vfa cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Số hiệu: 25/2018/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 14/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 02/06/2018 Số công báo: Từ số 665 đến số 666
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 25/2018/TT-BGTVT

1. Thông tư này quy định về:

a. Công trình đường ngang; giao thông tại khu vực đường ngang; việc cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

b. Việc cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

2. Việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình đường sắt không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến:

1. Hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ, quản lý, sử dụng, bảo trì đường ngang.

2. Hoạt động giao thông tại khu vực đường ngang.

3. Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

4. Thông tư này không áp dụng đối với đường sắt và đường bộ trên cầu chung; nơi đường sắt giao nhau với đường bộ nội bộ phục vụ tác nghiệp của ga, cảng, bãi hàng, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/25.2018.TT-BGTVT.Asklaw.doc” text=”Download:Thông tư 25/2018/TT-BGTVT” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment