Thông tư 251/2016/TT-BTC về phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Thông tư 251/2016/TT-BTC về phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Số hiệu: 251/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/12/2016 Số công báo: Từ số 1239 đến số 1240
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 251/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, gồm: phí xử lý vụ việc cạnh tranh; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Đối tượng áp dụng

Thông tư 251/2016/TT-BTC áp dụng đối với:

  • Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh;
  • Cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh;
  • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/251.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 251/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment