Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, sử dụng phí công chứng

Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, sử dụng phí công chứng

Số hiệu 257/2016/TT-BTC Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Tài chính Người ký Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 11/11/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Ngày công báo 21/12/2016 Tình trạng Còn hiệu lực

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ 257/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Văn bản pháp luật này áp dụng với những đối tượng sau:

a) Tổ chức, cá nhân yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, yêu cầu lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng; yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; yêu cầu thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng, cá nhân được cấp thẻ công chứng.

b) Tổ chức thu phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên;

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/257.2016.TT-BTC.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 257/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment