Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về công việc không dùng lao động nữ

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về công việc không dùng lao động nữ

Số hiệu 26/2013/TT-BLĐTBXH Loại văn bản Thông tư
Nơi ban hành Bộ Lao động thương binh và xã hội Người ký Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 18/10/2013 Ngày có hiệu lực 15/12/2013
Ngày công báo 23/11/2013 Tình trạng Còn hiệu lực

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 26/2013/TT-BLĐTBXH

Văn bản pháp luật này áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động nữ (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động), bao gồm:

a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang;

b) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

d) Hợp tác xã; hộ gia đình;

đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Các cá nhân, tổ chức khác có sử dụng lao động nữ.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Không được sử dụng lao động nữ làm các công việc theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Rà soát các công việc lao động nữ đang làm dựa theo danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ ban hành kèm theo Thông tư này. Trên cơ sở đó có kế hoạch sắp xếp, đào tạo lại hoặc chuyển nghề, chuyển công việc phù hp với sức khỏe của lao động nữ.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Thông tư này định kỳ 6 tháng và hàng năm cùng với việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/26.2013.TT-BLDTBXH.ASKLAW.doc” text=”Download: Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment