Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH về thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH về thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

 

Số hiệu: 26/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 20/09/2017 Ngày hiệu lực: 01/12/2017
Ngày công báo: 19/02/2018 Số công báo: Từ số 385 đến số 386
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản

     Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn thi hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

     Đối tượng áp dụng

  • Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, bao gồm:
  • Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mà bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian bảo đảm theo quy định của Bộ Y tế.
  • Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Khoản 10 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội.

   Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.
  • Các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
  • Đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 2 được áp dụng quy định tại Thông tư này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/26.2017.TT-BLĐTBXH.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment