Thông tư 260/2016/TT-BTC về phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư 260/2016/TT-BTC về phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

Số hiệu: 260/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 21/12/2016 Số công báo: Từ số 1243 đến số 1244
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 260/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 260/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/260.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 260/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment