Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải

Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải

Số hiệu: 261/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 05/01/2017 Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 261/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định về đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải; người nộp phí, lệ phí hàng hải; cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải; cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Phí, lệ phí hàng hải quy định tại Thông tư này bao gồm: Phí trọng tải tàu, thuyền; phí bảo đảm hàng hải; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí xác nhận kháng nghị hàng hải và lệ phí ra, vào cảng biển.

Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước có liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí hàng hải.

Hiệu lực thi hành

  • Thông tư 261/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2017; thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
  • Kể từ ngày 01/07/2017, các thuật ngữ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/261.2016.TT-BTC.Asklaw.docx” text=”Download: Thông tư 261/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment