Thông tư 262/2016/TT-BTC về phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng

Thông tư 262/2016/TT-BTC về phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng

Số hiệu: 262/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 09/01/2017 Số công báo: Từ số 19 đến số 20
Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/01/2020

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 262/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng do doanh nghiệp đầu tư, khai thác.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

  • Cục Hàng hải Việt Nam.
  • Các Cảng vụ hàng hải.
  • Doanh nghiệp đầu tư, khai thác luồng hàng hải thuộc danh mục luồng hàng hải chuyên dùng do Bộ Giao thông vận tải công bố.
  • Các tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động hàng hải.

Tổ chức thu phí

Cảng vụ hàng hải khu vực thực hiện thu phí bảo đảm hàng hải tại luồng hàng hải chuyên dùng do doanh nghiệp đầu tư, khai thác và sử dụng biên lai thu phí theo quy định hiện hành khi thực hiện thu phí.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 262/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thay thế Quyết định số 65/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/262.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 262/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment