Thông tư 265/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư 265/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Số hiệu: 265/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/01/2017 Số công báo: Từ số 63 đến số 64
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 265/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 265/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Thông tư này thay thế các văn bản sau:

  • Thông tư số 112/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện;
  • Thông tư số 87/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/265.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 265/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment