Thông tư 268/2016/TT-BTC về lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Thông tư 268/2016/TT-BTC về lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Số hiệu: 268/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 18/01/2017 Số công báo: Từ số 63 đến số 64
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 268/2016/TT-BTC

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông và được phân bổ mã, số viễn thông; Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

Người nộp phí, lệ phí

Người nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông là các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông được phân bổ, sử dụng mã, số viễn thông theo quy định tại Thông tư này.

Hiệu lực thi hành

Thông tư 268/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông và Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 4 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/268.2016.TT-BTC.Asklaw.doc” text=”Download: Thông tư 268/2016/TT-BTC” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment